Cho phương trình: 42Cx3=AX+14 . Số nguyên dương x thoả mãn phương trình trên là:

A.

6

B.

5

C.

2

D.

3

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...