Cho phương trình  (*)

A.

Phương trình (*) có hai nghiệm khi m = -3

B.

Phương trình (*) có hai nghiệm khi m > -3

C.

Phương trình (*) có hai nghiệm khi m < -3

D.

Không có giá trị nào của m để phương trình (*) có hai nghiệm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...