Cho phương trình  (*)

A.

Phương trình (*) có hai nghiệm khi m = -3

B.

Phương trình (*) có hai nghiệm khi m > -3

C.

Phương trình (*) có hai nghiệm khi m < -3

D.

Không có giá trị nào của m để phương trình (*) có hai nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Không có giá trị nào của m để phương trình (*) có hai nghiệm.

Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là y = -1 nên không có giá trị nào của m để phương trình  có hai nghiệm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...