Cho phép tịnh tiến theo img1, phép tịnh tiến img2 biến hai điểm phân biệt img3 và img4 thành 2 điểm img5 và img6 khi đó:        

A.

Điểm img1 trùng với điểmimg2.

B.

Vectơ img1 là vectơ img2.

C.

Vectơ img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Theo định nghĩa phép tịnh tiến. Ta có img1 và img2.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...