Cho phép lai P (tần số hoán vi gen là 20%). Các cơ thể mang hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:

A.

30%.

B.

50%.

C.

20%.

D.

40%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

40%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...