Cho phép lai: AaBbDdEE × AaBbDDEE. Theo lí thuyết, tỉ lệ cơ thể mang 4 cặp gen đồng hợp tử trội ở đời con là:

A.

1/32.

B.

1/4.

C.

1/8.

D.

1/16.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phép lai: img1         

Vậy đáp án đúng là A  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...