Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm img1 có ảnh là điểm img2 theo công thức img3. Tìm tọa độ điểm img4 là ảnh của điểm img5 qua phép biến hình F.        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Theo quy tắc, ta có: img1.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...