Cho phản ứng: X + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O. Chất X không thể thực hiện phản ứng trên là:

A.

Fe(OH)3.

B.

FeO.

C.

Fe2O3.

D.

Fe(OH)3 hoặc Fe2O3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Fe(OH)3 hoặc Fe2O3.

FeO và Fe3O4 có tính khử, nên có phản ứng:

FeO + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Fe3O+ 28HNO3  9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...