Cho phản ứng: X + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O. Chất X không thể thực hiện phản ứng trên là:

A.

Fe(OH)3.

B.

FeO.

C.

Fe2O3.

D.

Fe(OH)3 hoặc Fe2O3.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...