Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: . Biết độ hụt khối của hạt nhân D là  = 0,0024u và của hạt nhân X là  = 0,0083u. Phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng ? Cho 1u = 931MeV/c2

A.

toả năng lượng là 4,24MeV.     

B.

toả năng lượng là 3,26MeV

C.

thu năng lượng là 4,24MeV.

D.

thu năng lượng là 3,26MeV

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...