Cho phản ứng : Trac nghiem online - cungthi.vn Tổng các hệ số cân bằng (tối giản, có nghĩa) của phản ứng trên là

A. 22.
B. 23.
C. 28.
D. 10.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 5 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...