Cho phản ứng : Trac nghiem online - cungthi.vn Tổng các hệ số cân bằng (tối giản, có nghĩa) của phản ứng trên là

A. 22.
B. 23.
C. 28.
D. 10.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 5 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...