Cho phản ứng sau:

Na2S + K2Cr2O7 + H2SO4  (X)↓ + (Y) + K2SO4 + Na2SO4 + H2O

Các chất X, Y phù hợp là:

A.

S; Cr2(SO4)3.

B.

Cr(OH)3; H2SO4.

C.

Cr2O3; Na2SO3.

D.

CrSO3; Cr2(SO4)3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

S; Cr2(SO4)3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...