Cho phản ứng: Trac nghiem online - cungthi.vn Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng là :

A. 29.
B. 30.
C. 31.
D. 32.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...