Cho phản ứng sau: 2Al + 2NaOH + 6H2O  2Na[Al(OH)4] + 3H2↑. Chứng tỏ:

A.

Nhôm khử được H+ của nước trong môi trường bazơ.

B.

Nhôm oxi hóa được H+ của nước trong môi trường bazơ. 

C.

Nhôm có tính lưỡng tính.

D.

Nhôm tan được trong dung dịch NaOH.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...