Cho phản ứng phân hạch: (MeV). Năng lượng tỏa ra khi 1 kg  bị phân hạch là:

A.

0,758.1016 J.

B.

7,58.1016 J.

C.

75,8.1016 J.

D.

758.1016 J.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...