Cho phản ứng phân hạch: (MeV). Năng lượng tỏa ra khi 1 kg  bị phân hạch là:

A.

0,758.1016 J.

B.

7,58.1016 J.

C.

75,8.1016 J.

D.

758.1016 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

7,58.1016 J.

Số phân hạch bằng số nguyên tử urani trong 1 (kg) urani: 

 Năng lượng tỏa ra là: E = .6,02.1023.185.1,6.10-13 = 7,58.1016 J.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...