Cho phản ứng: NaCrO2 + Br2 + NaOH  X + NaBr + H2O

X có thể là:

A.

Na2Cr2O7

B.

Na2CrO4.

C.

CrBr3.

D.

NaCrO2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...