Cho phản ứng : N2 (k) + 3H2 (k) -> 2NH3 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn< 0 Yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hoá học trên ?

A. Áp suất.
B. Nhiệt độ.
C. Nồng độ.
D. Tất cả đều đúng.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...