Cho phản ứng : N2 (k) + 3H2 (k) -> 2NH3 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn< 0 Yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hoá học trên ?

A. Áp suất.
B. Nhiệt độ.
C. Nồng độ.
D. Tất cả đều đúng.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...