Cho phản ứng : KMnO4 + H2O2 + H2SO4 Trac nghiem online - cungthi.vn MnSO4 + K2SO4 + O2 + H2O. Chọn hệ số đúng của các chất trong phản ứng sau :

A. 3, 5, 3, 2, 1, 5, 8.
B. 2, 5, 3, 2, 1, 5, 8.
C. 2, 2, 3, 2, 1, 5, 8.
D. 2, 3, 3, 2, 1, 5, 8.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...