Cho phản ứng hoá học: Zn + Sn2+  Zn2+ + Sn.

So sánh tính oxi hóa và tính khử các chất nào sau đây là đúng?

A.

Zn > Sn (tính oxi hóa) và Sn2+ > Zn2+ (tính khử).

B.

Zn < Sn (tính oxi hóa) và Sn2+ < Zn2+ (tính khử).

C.

Sn2+ > Zn2+ (tính oxi hóa) và Zn > Sn (tính khử).

D.

Sn2+ < Zn2+ (tính oxi hóa) và Zn < Sn (tính khử).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sn2+ > Zn2+ (tính oxi hóa) và Zn > Sn (tính khử).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...