Cho phản ứng hạt nhân:  Y + . Kết luận nào sau đây là đúng?

A.

Phản ứng hạt nhân là phân rã phóng xạ α.

B.

Phản ứng hạt nhân là phân rã phóng xạ β

C.

Phản ứng hạt nhân là phân rã phóng xạ β+.

D.

Phản ứng hạt nhân là phân rã phóng xạ γ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phản ứng hạt nhân là phân rã phóng xạ β

Theo định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích ta tìm được hạt Y chính . Vì vậy phản ứng hạt nhân chính là một phóng xạ β.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...