Cho phản ứng hạt nhân X + X   He + n. Khối lượng các hạt nhân m(X)= 2,0135u; m( He)= 3,0149u, mn = 1,0087u; u = 1,66058.10-27kg; c = 3.108 (m/s). Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng:

A.

Tỏa ΔE = 0,0508.10-11J.

B.

Thu ΔE = 0,0508.10-11 J.

C.

Tỏa ΔE = 0,0508.10-12J.

D.

Thu ΔE = 0,0508.10-12 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tỏa ΔE = 0,0508.10-11J.

Gọi m0 và m là tổng khối lượng của các hạt trước và sau phản ứng,ta có

m0 = 2m(X) = 2,0135u.2 = 4,027u

m = m (He) + mn = (3,0149 + 1,0087) = 4,0236u

m0 > m phản ứng tỏa năng lượng ΔW

ΔW = (m0 - m) c2 = (4,0270 - 4,0236).1,66058.10-27.9.1016

ΔW = 0,0508.1011J.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...