Cho phản ứng hạt nhân X + X   He + n. Khối lượng các hạt nhân m(X)= 2,0135u; m( He)= 3,0149u, mn = 1,0087u; u = 1,66058.10-27kg; c = 3.108 (m/s). Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng:

A.

Tỏa ΔE = 0,0508.10-11J.

B.

Thu ΔE = 0,0508.10-11 J.

C.

Tỏa ΔE = 0,0508.10-12J.

D.

Thu ΔE = 0,0508.10-12 J.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...