Cho phản ứng hạt nhân:  T + α + 4,8 MeV. Cho biết mn = 1,0087 u; mT = 3,016 u; mα = 4,0015 u; 1 u = 931 MeV/c2. Khối lượng của hạt nhân Li có giá trị bằng:

A.

6,1139 u.

B.

6,0839 u.

C.

6,411 u.

D.

6,0139 u.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

6,0139u.

Q = (mn – mLi – mT – mα)c2.

 4.8 = (1,0087 + mLi – 3,016 – 4,0015).931  mLi = 6,0139 u.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...