Cho phản ứng hạt nhân:  T + α + 4,8 MeV. Cho biết mn = 1,0087 u; mT = 3,016 u; mα = 4,0015 u; 1 u = 931 MeV/c2. Khối lượng của hạt nhân Li có giá trị bằng:

A.

6,1139 u.

B.

6,0839 u.

C.

6,411 u.

D.

6,0139 u.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...