Cho phản ứng hạt nhân sau:. Biết độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân  lần lượt là: ΔmD = 0,0024u; ΔmT = 0,0087u; ΔmHe = 0,0305u. Cho u = 931 (MeV/c2). Năng lượng toả ra của phản ứng là:

A.

1,806 MeV.

B.

18,06 MeV.

C.

180,6 MeV.

D.

18,06 MeV.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...