Cho phản ứng hạt nhân sau:  + X + 2,1 MeV. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 4 gam Heli bằng:

A.

5,61.1024 MeV.

B.

1,26.1024 MeV.

C.

5,06.1024 MeV.

D.

5,61.1023 MeV.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...