Cho phản ứng hạt nhân phân hạch Urani 235:

(MeV). Biết 1u = 931 (MeV/c2).

Độ hụt khối của phản ứng bằng:

A.

0,3148 (u).

B.

0,2148 (u).

C.

0,2848 (u).

D.

0,2248 (u).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,2148 (u).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...