Cho phản ứng hạt nhân: Na + p  X +  Ne

Hạt nhân X là:

A.

β-.

B.

β+.

C.

α.

D.

γ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

α.

Phương trình phản ứng dạng: Na +H X +  Ne

Định luật bảo toàn số khối: 23 + 1 = A + 20 A = 4

Định luật bảo toàn điện tích: 11 + 1 = Z + 10 Z = 2

Vậy X = He.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...