Cho phản ứng hạt nhân:  He + X. Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106u; 0,00249lu; 0,030382u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng:

A.

15,017 MeV.

B.

200,025 MeV.

C.

17,498 MeV.

D.

21,076 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

17,498 MeV.

Năng lượng tỏa ra của phản ưng là:

ΔE = (mD + mT - mc - mn)c2

=

= (ΔmHe - ΔmD - ΔmT)c2

= (0,030382 - 0,009106 - 0,002491).931,5 (MeV) = 17,489 (MeV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...