Cho phản ứng hạt nhân: He + n + 17,6MeV. Hạt nhân X và năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam Heli theo phản ứng trên. Cho số Avôgađrô NA = 6,02.1023 (nguyên tử/mol):

A.

X = D, E = 26,488.1023(MeV).

B.

X =T, E = 2,65.1024 (MeV).

C.

X = T, E = 25,23.1023(MeV).

D.

X = D, E = 6,5.1024 (MeV).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...