Cho phản ứng hạt nhân:. Hạt nhân X có cấu tạo gồm:

A.

8 prôtôn và 17 nơtron.

B.

8 nơtron và 17 prôtôn.

C.

8 prôtôn và 9 nơtron.

D.

8 nơtron và 9 prôtôn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...