Cho phản ứng hạt nhân:. Hạt nhân X có cấu tạo gồm:

A.

8 prôtôn và 17 nơtron.

B.

8 nơtron và 17 prôtôn.

C.

8 prôtôn và 9 nơtron.

D.

8 nơtron và 9 prôtôn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

8 prôtôn và 9 nơtron.

Phương trình phản ứng: 

Áp dụng định luật bảo toàn số khối, ta có: 4 + 14 = A + 1  A = 17

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 2 + 7 = Z + 1  Z = 8

Số notron của hạt nhân X là N = A - Z = 9.

Như vậy hạt nhân X có cấu tạo gồm: 8 prôtôn và 9 nơtron.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...