Cho phản ứng hạt nhân: hai hạt nhân X1 và X2 tương tác với nhau, tạo thành hạt nhân Y và một prôtôn. Nếu năng lượng liên kết của các hạt nhân X1, X2 và Y lần lượt là 2 MeV, 1,5 MeV và 4 MeV thì năng lượng phản ứng tỏa ra là:

A.

0,5 MeV.

B.

1 MeV.

C.

2 MeV.

D.

2,5 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,5 MeV.

Năng lượng tỏa ra là: Wα (Y) - Wlk (Xl) - Wlk (X2) = 0,5 (MeV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...