Cho phản ứng hạt nhân: H + 2,1 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 2g heli là:

A.

14044 kWh.

B.

4,056.1010J.

C.

2.1023 MeV.

D.

1,6.1023 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương trình phản ứng: H + 2,1 MeV

Năng lượng tỏa ra khi tạo 2 hạt α là 2,1 MeV

Năng lượng tỏa ra khi tạo 1 hạt α là 1,05 MeV

Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 0,5 mol He là W = 1,05.0,5.NA

Hay W = = 14044 (kWh).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...