Cho phản ứng hạt nhân: H + 2,1 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 2g heli là:

A.

14044 kWh.

B.

4,056.1010J.

C.

2.1023 MeV.

D.

1,6.1023 MeV.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...