Cho phản ứng hạt nhân $_{0}^{1}n+_{3}^{6}Li\to _{1}^{3}H+\alpha $. Hạt nhân $_{3}^{6}Li$ đứng yên, notron có động năng ${{K}_{\alpha }}=2$ MeV. Hạt $\alpha $ và hạt nhân $_{1}^{3}H$ bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của notron những góc tương ứng bằng $\theta =15{}^\circ $ và $\varphi =30{}^\circ $. Lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng. Bỏ qua bức xạ gamma. Hỏi phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng?

A. Tỏa 1,66 MeV.
B. Tỏa 1,52 MeV.
C. Thu 1,66 MeV.
D. Thu 1,52 MeV.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...