Cho phản ứng: FeS2 + 18HNO3  Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15X + 7H2O

Vậy X là:

A.

SO2.

B.

NO.

C.

NO2.

D.

N2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

NO2.

FeS2  15e + Fe+3 + S+6 

N+5 + ae N+5-a

Theo giả thiết:

FeS2 + 18HNO3  Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15X + 7H2O

 a = 1  X là NO2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...