Cho phản ứng: 2NO(k) + O2(k)  2NO2(k); ΔH < 0

Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi:

A.

Tăng nhiệt độ và giảm áp suất.

B.

Giảm nhiệt độ và tăng áp suất.

C.

Tăng nhiệt độ và tăng áp suất.

D.

Giảm nhiệt độ và giảm áp suất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giảm nhiệt độ và tăng áp suất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...