Cho parabol img1 và đường thẳng img2 . Phương trình tiếp tuyến của (P) song song với d là:           

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 (P) img2 (d) Tiếp tuyến img3 có dạng img4  img5 tiếp xúc với img6 Vậy : img7.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...