Cho parabol (P) : y = x2 và điểm A trên (P) có xA = 2. Hình phẳng giới hạn bởi cung  của (P), trục Oy và

đường thẳng y = 4 quay quanh trục Oy tạo thành một khối tròn xoay có thể tích là:

A.

4π (đvtt)

B.

6π (đvtt)

C.

8π (đvtt)

D.

10π (đvtt)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...