** Cho P thuần chủng giao phối với nhau thu được F1 tiếp tục cho F1 tự thụ, đời Fphân li 628 cây hoa tím : 208 cây hoa đỏ : 212 cây hoa vàng : 69 cây hoa trắng.

F2 tỉ lệ phân li kiểu gen là:

A.

1 : 2 : 1.

B.

9 : 3 : 3 : 1.

C.

(1 : 2 : 1)2.

D.

1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(1 : 2 : 1)2.

Tỉ lệ kiểu gen F2 là (1AA : 2Aa : 1aa) (1BB : 2Bb : 1bb)

1AABB : 2AABb : 1AAbb  

2AaBB : 4AaBb : 1Aabb

1aaBB : 2aaBb : 1aabb

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...