** Cho P thuần chủng giao phối với nhau thu được F1 tiếp tục cho F1 tự thụ, đời Fphân li 628 cây hoa tím : 208 cây hoa đỏ : 212 cây hoa vàng : 69 cây hoa trắng.

Kiểu gen của P là:

A.

AABB x aabb.

B.

AABB x aabb hoặc AAbb x aaBB.

C.

AaBb x Aabb hoặc AaBb x aaBb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AABB x aabb hoặc AAbb x aaBB.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...