Cho P , hoán vị gen xảy ra ở một bên thì số loại kiểu gen ở F1 là:

A.

7.

B.

5.

C.

9.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

7.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...