** Cho P dị hợp tử tự thụ phấn, F1 thu được 5.000 cây gồm 4 kiểu hình trong đó 1.050 cây quả đỏ, chín muộn. Biết mọi diễn biến nhiễm sắc thể trong giảm phân tạo giao tử đực và cái như nhau. Cách viết kiểu gen của 2 bên bố mẹ và tần số hoán vị gen là:

A.

; tần số hoán vị gen bằng 20%.

B.

; tần số hoán vị gen bằng 40%.

C.

; tần số hoán vị gen bằng 20%.

D.

; tần số hoán vị gen bằng 20%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

; tần số hoán vị gen bằng 40%.

4% = 20% ♀ab  x  20% ♂ab

P dị hợp (Aa, Bb) tạo loại giao tử ab = 20% < 25%. Đây là loại giao tử hoán vị.

Suy ra P: ; tần số hoán vị = 20%.2 = 40%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...