* Cho ống nghiệm một đầu kín (đặt nằm ngang); tiết diện đều, bên trong có cột không khí cao l = 20 (cm) ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân dài d = 5 (cm). Cho áp suất khí quyển là p0 = 75 (cmHg).

Chiều dài cột khí trong ống là bao nhiêu khi ống được dựng thẳng đứng miệng ở trên?

A.

21,43 (cm).

B.

20,69 (cm).

C.

18,75 (cm).

D.

19,35 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

18,75 (cm).

  • Khi ống nằm ngang:

                p = p0; V = lS.

  • Khi ống thẳng đứng miệng ở trên:      p1 = p0 + d; V1 = l1.S
  • Áp dụng định luật Bôilơ - Mariôt:
  • p0.lS = (p0 + d)l1S

           = 18,75 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 chất khí - vật lý 10 có lời giải - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...