Cho nguồn sáng S đặt trước hệ gương Frexnen, có bước sóng λ và cách giao tuyến O của hệ gương một khoảng d1 = 1 m. Hai gương đặt lệch nhau một góc α = 9.10-4 rad. Màn (E) đặt song song với mặt phẳng đi qua hai ảnh S1 và S2 của S tạo bởi hai gương và cách giao tuyến của hai gương một khoảng d2 = 2 m. Trên màn (E) thu được hệ vân giao thoa có khoảng vân i = 1 mm.

2. Số vân sáng và số vân tối quan sát được trên màn (E):

A.

12 và 11.

B.

7 và 8.

C.

3 và 4.

D.

24 và 23.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3 và 4.

Bề rộng vùng giao thoa MN: MN = 2d2α = 3,6 (mm)

Lập tỉ số:  = 1,8

Số vân sáng quan sát được trên giao thoa trường là: Ns = 2.1 + 1 = 3 (vân sáng).

Số vân tối quan sát được trên giao thoa trường là: Nt = 2(n + 1) = 4 (vân tối).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...