Cho nguồn sáng S đặt trước hệ gương Frexnen, có bước sóng λ và cách giao tuyến O của hệ gương một khoảng d1 = 1 m. Hai gương đặt lệch nhau một góc α = 9.10-4 rad. Màn (E) đặt song song với mặt phẳng đi qua hai ảnh S1 và S2  của S tạo bởi hai gương và cách giao tuyến của hai gương một khoảng d2 = 2 m. Trên màn (E) thu được hệ vân giao thoa có khoảng vân i = 1 mm.

1. Bước sóng λ:

A.

0,4 µm.

B.

0,6 µm.

C.

0,54 µm.

D.

0,21 µm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...