Cho nguồn sáng S đặt trước hệ gương Frexnen, có bước sóng λ và cách giao tuyến O của hệ gương một khoảng d1 = 1 m. Hai gương đặt lệch nhau một góc α = 9.10-4 rad. Màn (E) đặt song song với mặt phẳng đi qua hai ảnh S1 và S2  của S tạo bởi hai gương và cách giao tuyến của hai gương một khoảng d2 = 2 m. Trên màn (E) thu được hệ vân giao thoa có khoảng vân i = 1 mm.

1. Bước sóng λ:

A.

0,4 µm.

B.

0,6 µm.

C.

0,54 µm.

D.

0,21 µm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,6 µm.

Khoảng cách giữa hai ảnh: a = S1S2 ≈ 2d1α = 1,8 (mm)

Khoảng cách từ hai ảnh đến màn: D = d1 + d2 = 3 (m)

Từ công thức tính khoảng vân: i =  = 0,6 (µm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...