Cho NaOH dư có mặt H2O2 vào dung dịch Cr3+. Hiện tượng quan sát được là:

A.

Có kết tủa sau đó kết tủa tan tạo dung dịch có màu vàng.

B.

Có kết tủa màu vàng.

C.

Không có kết tủa dung dịch xuất hiện màu vàng.

D.

Có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Có kết tủa sau đó kết tủa tan tạo dung dịch có màu vàng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...