Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 (g) hỗn hợp 3 rượu đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít H2 (đktc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là:

A.

1,9 g.

B.

2,4 g.

C.

2,85 g.

D.

Không xác định được.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...