Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 (g) hỗn hợp 3 rượu đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít H2 (đktc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là:

A.

1,9 g.

B.

2,4 g.

C.

2,85 g.

D.

Không xác định được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,9 g.

= 0,336 : 22,4 = 0,015 (mol) = 0,03 (g).

2ROH + 2Na 2RONa + H2

0,03                              0,015 (mol)

 mRONa = mrượu + mNa − = 1,24 + 0,03.23 − 0,03 = 1,9 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...