Cho một hình trụ có đường kính đáy bằng img1 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm. Thể tích khối trụ này bằng bao nhiêu ?  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  img1 

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...