Cho một vật tích điện tích q1 = 2.10-5 (C) tiếp xúc một vật tích điện tích q2 = −2.10-6 (C). Điện tích của hai vật sau khi cân bằng là

A.

0.

B.

1,8.10−5 (C).

C.

1,8.10−6 (C).

D.

−1,8.10−6 (C).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,8.10−6 (C).

Tổng điện tích của hệ:

Q = q1 + q2 = 2.10−5 − 2.10−6 = 1,8.10−6 (C).

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...