Cho một tụ điện có điện dung C =  F mắc nối tiếp với một ống dây. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha  so với cường độ dòng điện. Hỏi ống dây có đặc điểm gì:

A.

Thuần cảm.

B.

Có điện trở thuần không đáng kể.

C.

Có điện trở thuần đáng kể.

D.

Có độ tự cảm không đáng kể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có điện trở thuần đáng kể.

Giả sử cuộn dây không có điện trở thuần r thì độ lệch pha tanφ =   độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện phải bằng ±. Mặt khác, theo đầu bài thì độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện là Cuộn dây có điện trở thuần r ≠ 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...