Cho một tấm sắt mỏng vào dung dịch chứa một trong các muối sau đây:

a) AlCl3.

b) CuSO4.

c) Pb(NO3)2.

d) ZnCl2.

e) NaNO3.

g) AgNO3.

Trường hợp nào xảy ra phản ứng hóa học?

A.

a, b.

B.

d, e, g.

C.

b, c.

D.

b, c, g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

b, c, g.

Cho một tấm sắt mỏng vào dung dịch chứa: CuSO4, Pb(NO3)2 và AgNO3 sẽ xảy ra phản ứng hóa học.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...