Cho một tấm sắt mỏng vào dung dịch chứa một trong các muối sau đây:

a) AlCl3.

b) CuSO4.

c) Pb(NO3)2.

d) ZnCl2.

e) NaNO3.

g) AgNO3.

Trường hợp nào xảy ra phản ứng hóa học?

A.

a, b.

B.

d, e, g.

C.

b, c.

D.

b, c, g.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...