Cho một sợi dây đàn hồi dài 80 cm. Người ta giữ cố định một đầu dây vào một cần rung, đầu còn lại được giữ cố định. Cho cần rung dao động với tần số f = 50 Hz và biên độ dao động nhỏ thì trên sợi dây có sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là 2000 cm/s. Quan sát trên sợi dây sẽ thấy có:

A.

5 bụng sóng.

B.

4 bụng sóng.

C.

3 bụng sóng.

D.

2 bụng sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4 bụng sóng.

Áp dụng điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định:

l = n λ = với n là số nguyên và bằng số bụng sóng trên sợi dây.

v= λ.f = f n = f = 4. Suy ra số bụng sóng trên sợi dây bằng 4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...