* Cho một quả cầu bé tích điện giữa hai bản kim loại như hình vẽ, U = 4.103 (V), d = 2.10−3 (m).

                                   

Nếu khoảng cách giữa hai bản kim loại tăng lên thì cường độ điện trường sẽ

A.

giảm xuống.

B.

tăng lên.

C.

vẫn như cũ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Giảm xuống.

E. Khi d tăng thì E giảm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...