* Cho một quả cầu bé tích điện giữa hai bản kim loại như hình vẽ, U = 4.103 (V), d = 2.10−3 (m).

                                   

Cường độ điện trường giữa hai bản tích điện là 

A.

5,0.1017 (m/V).

B.

2.106 (V/m).

C.

1,6.1016 (C/m).

D.

8,0 (Vm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2.106 (V/m).

E = = 2.106 (V/m).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...